Το κατάστημα μας

 

Προσφορές

  • image
  • image

Τα ενεργειακά συστήματα θερμομόνωσης προσφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας για οικονομικούς και περιβαλλοντολογικούς λόγους.
Η περιβαλλοντική ευαισθησία είναι στις μέρες μας ένα ισχυρό ζητούμενο τόσο από τo κοινωνικό σύνολο όσο και από τις κρατικές και ιδιωτικές κτιριακές δομές της Ελλάδας.
Η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων στην Ελλάδα – κατοικιών, επαγγελματικών χώρων αλλά και οι κτιριακές υποδομές των οργανισμών - δεν φέρουν κάποιου είδους θερμομόνωση.
Στο κατάστημα μας θα βρείτε μια σειρά ολοκληρωμένων συστημάτων θερμομόνωσης κτιρίων από τις πιο αναγνωριζόμενες ελληνικές εταιρίες.